Marlene Dumas | En die sterre van die Hemel val op die aarde | Eclectica Print Gallery | Printmaking | Cape Town