Dumile Feni

Dumile Feni, (Zwelidumile Mxgazi), SA (1942-1991), Figure studies, pen and ink on paper, 38cm x 54 cm

Dumile Feni, (Zwelidumile Mxgazi), SA (1942-1991)
Figure studies
pen and ink on paper
38cm x 54 cm

SOLD

 

Dumile Feni, SA (1942-1991)
Theme for Ruth
Lithograph
75cm x 56cm
(SOLD)

Dumile Feni, SA (1942 – 1991)
Untitled
Charcoal on paper
34cm x 49cm

Dumile Feni (1942 – 1991) Figure and Child Ink on paper 60 x 48 cm

Dumile Feni, SA (1942–1991)
Figure and Child
Ink on paper
60cm x 48cm
(SOLD)